Türkiye Sera Gazı Artışında Rekora Koşuyor!

0
3489

Seragazı yıllık artış oranları açıklandı ve her yıl olduğu gibi Türkiye bu yıl da birinciliği kimseye kaptırmayarak yeni bir rekora daha imza attı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2012 sera gazı emisyon envanteri verileri Türkiye’nin emisyon miktarının büyük bir hızla artmaya devam ettiğini ortaya koyarken, Avrupa Birliği ülkeleri dersine çalışmış gözüküyor. Seragazı emisyonlarının azaltılması kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü gibi mekanizmalar oluşturulmuş ve ülkelerden bu konu ile ilgili çalışmalar yapması ve hassasiyet göstermesi talep edilmiştir. 2012 yılında Türkiye’ de toplam seragazı emisyonu arazi kullanım, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık hariç olmak üzere 439,9 milyon ton CO2 eşdeğeri olup, toplam emisyonun %70,2’si enerji sektöründen, %14,3’ü endüstriyel proseslerden, %8,2’si atıklardan, %7,3’ü ise tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. AB üye ülkeleri, 1990’daki sera gazı emisyonu miktarını yıldan yıla azaltma yönünde haraket ederlerken, Türkiye 1990’dan bugüne seragazı emisyonu miktarını iki katının da üstüne çıkardı!  Böylelikle tüm dünya küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele ederken, Türkiye bunu pek sorun etmemiş gözüküyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here