Misyonumuz

Gezegenimizi benmerkezci bir bakış açısıyla şekillendirmeye çalışan insanoğlu, kendi türü dışındaki tüm canlıların yaşam ve özgürlük haklarını da aynı bakış açısıyla yok etmektedir.
Daha adil bir dünya düzeni, türlere eşit haklar vermekle, sınıf, nitelik, nicelik gözetmeksizin her canlının yaşam hakkına saygı duymakla mümkündür.
Üzerinde yaşadığımız gezegen insanca hırslarla tüm değerlerini kaybederken, çöküşün bedelini tüm canlıları da içine alan eşsiz ekosistem ödemektedir.
Atacağımız her adım, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya içindir.