Ekibimiz

TVD adına;

İmtiyaz Sahibi ve Editör:
Ebru ARIMAN – ebru.ariman@tvd.org.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Efe Cem ELÇİ – efecem.elci@tvd.org.tr

Web Dergi Editör:
Miray YERLİYURT – miray.yerliyurt@tvd.org.tr

Yayın Kurulu:
Güzide ERDEN – guzide.erden@tvd.org.tr
Mehtap TÜYSÜZ – mehtap.tuysuz@tvd.org.tr
Efe Cem ELÇİ – efecem.elci@tvd.org.tr
Ebru ARIMAN – ebru.ariman@tvd.org.tr
Johanna Ebru ERDOĞUŞ – ebru.erdogus@tvd.org.tr
Eşref BALCI – esref.balci@tvd.org.tr
Avşin KAŞIKÇI – avsin.kasikci@tvd.org.tr
Aslı AYDOĞDU – asli.aydogdu@tvd.org.tr
Sevda SARP – sevda.sarp@tvd.org.tr

Çeviri Koordinatörü:
Filiz İNCEOĞLU – filiz.inceoglu@tvd.org.tr

Grafik Editörü:
Ayhan YURDAKUL

Fotoğraf Editörü:
Defne Sesin OKAY

Reklam Direktörü:
Eşref BALCI

Finans Direktörü:
Mehtap TÜYSÜZ

İllüstrasyon:
Hatıra AKYÜZ
Aslı AYDOĞDU