1990’DEN 2014’E TÜRKİYE’DE SERA GAZI SALIMI 2 KATTAN FAZLA ARTTI

0
5858

Türkiye’deki enerji politikalarını, yatırımlarını ve kömürlü termik santrallerini incelenerek hazırlanan Kömür ve İklim Değişikliği 2016 Raporu, kömür odaklı enerji politikalarının, resmi söylemin aksine enerjide dışa bağımlılığımızı arttırdığını ortaya koyuyor. Türkiye’de kurulmak istenilen ithal kömürlü termik santrallerin kapasitesi, planlanan yerli kömürlü termik santrallerin 6 katı, enerjide dışa bağımlılığımız artıyor. Rapor aynı zamanda iklim değişikliği ve kömür ilişkisini de ortaya koyuyor: 1990’da 207,8 milyon tondan 2014’de 467,6 milyon tona çıktı. Enerji sektörü, 1990-2014 arası 259,8 milyon ton olan artışın 206,6 milyon tondan sorumlu. Artışın, 167,2 milyon tonu kömür ve doğalgazın yakılması ile ortaya çıkan karbondioksit kaynaklı. Rapora göre, 1990 yılında 207,8 milyon ton atmosfere sera gazları salan Türkiye, 2014’e gelindiğinde bu sayıyı 467,6 milyon tona çıkardı. ‘Enerji ihtiyacı’ gerekçesi ile artışın sorumlusu enerji sektörü ve içinde yer alan fosil yakıtlar oldu. Enerji ihtiyacı söylemi sadece kömür ve doğalgazda karşılık buldu. 1990’da 53 milyon TEP olan birincil enerji arzı, 2014 yılına gelindiğinde 123,9 milyon tona çıktı. Bu artışın 37,1 milyon tep karşılığı enerji çeşitliliğini sağlamak ve kentlerde hava kirliliğini azaltmak amacı ile yaygınlaştırılan doğalgaz kaynaklı oldu. Kömür ise bu dönemde miktarını korumaktan öte, 20 milyon tep’lik bir artış gerçekleştirdi. (Yeşil Gazete)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here